Kế toán là một trong những nghề được tuyển nhiều ở các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Vì vậy ngoài việc trau dồi những kiến thức liên quan đến ngành chúng ta cũng cần phải trang bị trước những từ vựng sử dụng trong lĩnh vực này. Cùng dayhoctienghan.edu.vn tìm hiểu về Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Kế toán nhé!

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành kế toán

가격정책 Chính sách về giá
가격표 Bảng giá
가계부 Sổ chi tiêu
각종결산 보고서 Các loại báo cáo tổng kết
감가상각비 Chi phí khấu hao tài sản
개업비 Chi phí khai trương
거래계약서 Hợp đồng giao dịch
거래명세서 Tờ chi tiết giao dịch
거래처 확대 Mở rộng đối tác giao dịch
건강진단서 Phiếu kiểm tra sức khoẻ
건강진단실시 Thực hiện kiểm tra sức khoẻ
건물 임대차계약 Hợp đồng cho thuê và mượn nhà
건물신축공사 도급계약서 Hợp đồng giao thầu xây dựng công trình
건의사항 Nội dung kiến nghị
건축 설계용역 계약서 Hợp đồng thiết kế kiến trúc
견직서 Bản báo giá
결손금 Số tiền lỗ
경비 청구서 Đề nghị thanh toán chi phí
경비분개 장 Sổ phụ chi phí
경영권 및 주식인수 계약서 Hợp đồng chuyển giao cổ phần và quyền kinh doanh
경영진 Ban điều hành
계산서 Phiếu thu, hoá đơn
계약검토 보고서 Báo cáo xem xét hợp đồng
계약해지 통지서 Thông báo huỷ hợp đồng
고정부채 Nợ cố định
공사원가 Đơn giá thi công
공업소유권 Quyền sở hữu công nghiệp
관리종합 일보 Báo cáo tổng hợp hằng ngày
구매지시서 Chỉ thị mua hàng
급여명세서 Bảng lương
기안 Bản thảo
기업체명 Tên doanh nghiệp
기획서 Bản kế hoạch
납기지연 사과문 Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn
납품 대금 청구서 Thư yêu cầu chi trả tiền hàng
노무일지 Nhật ký công việc
노사협의 Thoả thuận giữa người lao động và chư sở hữu
대리점 계약서 Hợp đồng đại lý
대손 Nợ xấu
대차대조표 Bảng cân đối kế toán
동업계약서 Hợp đồng hợp tác kinh doanh
마케팅 전략 Chiến lược Marketing
매출실적 Doanh số bán ra
매출총이익 Tổng lợi nhuận bán hàng
물품구매 계약서 Hợp đồng mua hàng
미수금 관리 대장 Sổ quản lý tiền chưa thu hồi
발주서 Đơn đặt hàng
법인세신고 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
법인인감 Con dấu công ty
부가세신고 Khai báo thuế giá trị gia tăng

>>Xem thêm: Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề pháp luật

부채총계 Tổng nợ
사업규모 Quy mô dự án
사업자등록번호 Mã số doanh nghiệp, mã số giấy CNĐKKD
사업자등록증 Giấy phép kinh doanh
산재보험 Bảo hiểm tai nạn
생산계획 Kế hoạch sản xuất
서식관리규정 Qui định quản lý văn bản
세금과 공과금 Thuế và phí
세액조정 Điều chỉnh mức thuế
시장특성 Đặc tính thị trường
신년도 사업계획서 Kế hoạch kinh doanh năm mới
신품개발 Phát triển sản phẩm mới
실행예산 Ngân sách thực hiện
업무 보고서 Báo cáo công việc
업무 인수 인계서 Biên bản bàn giao công việc
업무 지시서 Chỉ thị công việc
연구개발비 Chi phí nghiên cứu phát triển
연봉계약서 Hợp đồng lương năm
영업권 Quyền kinh doanh
영업활동 보고서 Báo cáo hoạt động kinh doanh
외주비 Chi phí thuê ngoài
월간 경비 예상 Dự trù kinh phí hằng tháng
월간 지출 내역서 Bảng liệt kê chi tiêu hằng tháng
유동부채 Nợ di động
유동자산 Tài sản lưu động
유지비 Phí bảo trì
유형자산 Tài sản hữu hình
이사회 의사록 Biên bản họp hội đồng quản trị
이연법인세 Thuế thu nhập doanh nghiệp trả muộn
이연부채 Nợ chưa trả
이연자산상각비 Phí khấu hao tài sản chưa tính
인건비 Chi phí nhân công
인사 Nhân sự
인사발령장 Lệnh điều động nhân sự
인수증 Giấy sát nhập
일반관리비 Chi phí quản lý chung
일용직근로 계약서 Hợp đồng lao động theo ngày
일일업무실적 Kết quả kinh doanh hàng ngày
임명장 Thư bổ nhiệm
임차료 Tiền thuê mượn
입사지원서 Đơn xin việc
자기자금 Vốn tự có
자재입고 Nhập kho nguyên phụ liệu
재고품 Hàng tồn kho
재무제표 Báo cáo tài chính
전자우편 Thư điện tử
지출품의서 Đề nghị thanh toán
총제조비용 Tổng chi phí sản xuất
출퇴근시간 기록표 Bảng chấm công
품질감사보고 Báo cáo kiểm tra chất lượng

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.