Hôm nay chúng ta cùng ôn lại một số cấu trúc câu cơ bản nhưng vô cùng cần thiết cho những bạn có ý muốn thi toppik II !! Dưới đây là Cu trúc câu cho phần mở bài câu 54 Topik II, cùng dayhoctienghan.edu.vn tìm hiểu nhé!

Những cấu trúc câu thường dùng cho phần mở bài Topik

1.Khi nêu lên vấn đề hoặc hiện trạng

+N(이)란 A/V(으)ㄹ 때 A/V(으)ㄹ 수 있다

핸복이란 남을 위해 살 때 느낄 수 있다

+N은/는 N이자 N(으)로 볼 수 있다

그사람은 선생님이자 아버님으로 볼 수 있다

+사람들은 A/V(으)ㄹ 것이라고 생각한다

사람들은 그영화가 히트를 칠 것이라고 생각 한다

+그러나 반드시 A/V은/는 것은 아니다

그러나 부자라고 해서 반드시 행복한 것은 아니다

+N 은/는 N을/를 가져다 주기도 했지만 아울러 (함께) N도 안겨 주었다

경제발전은 이익을 가져다 주기도 했지만 어울러 환경오염, 교통문제, 인구 과밀화  등도 안겨 주었다

+N(으)로 대두되고 있다

교내 폭력이 큰 문제로 대두되고 있다

+N이나 N,N 등과 관계된 부분이다

이는 개인의 작성이나 취향, 가치관 등과 관계된/ 관련된 부분이다

+A/V다는 의견과 A/V다는 의견이 맞서고 있다

자연을 보존해야 한다는 의견과 경제 발전을 위해 자연을 개발해야 한다는 의견이 맞서고 있다

2.Khi nêu định nghĩa

+N은/는/(이)란  N이다

기쁨이란 기분이 매우 좋고 즐거운 마음이다

+N은/는/(이)란 N을/를 말한다

성공이란 행복을 찾는 과정을 말한다

+N을/를  N(이)라고 하다

영화나 드라마 등에서 사용된 음악을 오에스티라고 한다

+N은/는 N을/를 뜻하다/의미하다

평등은 권리,의무,자격 등이 차별 없이 고르고 한결같음을 뜻하다

+N을/를 N(으)로 일컫다

사람들은 사자를 백수의 왕으로 일컫다

3.Khi phân loại

+N은/는 N와/과 N이/가 있다

오염은 대기 오염과 수질 오염이 있다

+N은/는 N와/과 N(으)로 나누어 볼 수 있다

지구상의 생물은 크게 식물과 동물로 나누어 볼 수 있다

+N을/를 몇 분으로 나눈다

내용을 3분으로 나눈다

>> Xem thêm: Bí quyết Ôn thi TOPIK để đạt điểm cao

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.