TỪ VỰNG TIẾNG HÀN CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG

 • 환경자원공사: Sở tài nguyên môi trường
 • 환경부: Bộ môi trường
 • 폐기물 시설: Thết bị xử lý rác thải
 • 폐기물 관리체계: Hệ thống xử lí nước thải
 • 타당성 조사: Nghiên cứu khả thi
 • 3종문리기: Máy tách 3 thân
 • 환풍기: Máy hút gió
 • 기줄등록: Đăng ký tiêu chuẩn
 • 습식폐비닐처리시설: Thiết bị xử lý nhựa
 • MBT 시설 : Thiết bị MBT
 • 탙황기: Máy khử lưu huỳnh
 • 가스 저장조: Bình chứ gas, nhà chứa gas
 • 압축기: Máy lắng đọng
 • 가연성: Tính dễ cháy
 • 물탱그: Thùng nước
 • 완제품: Hàng thành phẩm
 • 선별 시설: Thiết bị phân loại
 • 감사원: Nhân viên kiểm tra
 • 반입차량: Xe thu gom rác
 • 건조처리: Xử lý khô
 • 검역 증명서: Giấy chứng nhận kiểm dịch
 • 용기: Công cụ
 • 처리 시설: Thiết bị xử lý
 • 공해방지 시설: Thiết bị kiểm soát sự ô nhiễm
 • 기바 시설: Máy móc chủ yếu
 • 메탈반효장치: Thiết bị tạo ra khí mê tan
 • 금속탐 자기: Máy dò kim loại
 • 소각 시설: Lò đốt rác
 • 매립 시설: Thiết bị cải tạo
 • 생물학적처리 시설: Thiết bị xử lý bằng vi sinh vật
 • 구축: Xây dựng
 • 검역: Kiểm dịch
 • 냉난방: Sự điều hoà không khí
 • 냉동: Đông lạnh
 • 녹: Gỉ sét
 • 냉동 건조: Điều kiện làm lạnh
 • 농수산: Nông thuỷ sản
 • 매립: Cải tạo, khai hoang
 • 대형폐 기물: Chất thải rắn
 • 매립장: Bãi rác
 • 먼지: Bụi
 • 매립 지역: Khu vực trong bãi rác
 • 무게: Trọng lượng
 • 물대: Cặn nước
 • 물질: Vật chất
 • 문틈: Khe cửa
 • 선별: Phân loại
 • 설비: Thiết bị
 • 소각 잔재물: Đốt chất thải
 • 소각공전: Công đoạn đốt
 • 소각장: Nơi tiêu huỷ rác
 • 소금: Muối
 • 소음처리: Xử lý tiếng ồn
 • 수거처리: Thu gom xử lý
 • 양식: Nuôi trồng
 • 업무범위: Phạm vi công việc
 • 여열: Nhiệt dư
 • 에너지: Năng lượng
 • 오염물질: Chất gây ô nhiễm
 • 용수: Nước sinh hoạt
 • 원료: Nguyên liệu
 • 산성비 : mưa axit
 • 분위기 : bầu không khí, bầu khí quyển
 • 생물 다양성 : sự đa dạng sinh học
 • 탄소 발자국: dấu chân các bon
 • 재앙 : thảm họa
 • 기후 : khí hậu
 • 기후 변화 : biến đổi khí hậu
 • 생물 : sinh vật
 • 파괴 : phá hủy
 • 처분 : vứt bỏ
 • 사막화 : sa mạc hóa
 • 삼림 벌채 : phá rừng
 • 지진 : động đất
 • 생태학 : sinh thái học
 • 생태계 : hệ sinh thái
 • 플러시 : sự bốc ra
 • 대체 에너지 : năng lượng thay thế
 • 침식 : xói mòn
 • 오존층 : tầng ô zôn
 • 유해 : gây hại
 • 유기농 : hữuu cơ
 • 인공 : nhân tạo
 • 태양 광 발전: năng lượng mặt trời
 • 태양 전지 패널 : pin mặt trời
 • 보존 : bảo tồn
 • 열대 우림 : rừng nhiệt đới
 • 해수면 : mực nước biển
 • 하수 : nước thải
 • 원료확보: Tìm kiếm nguyên liệu
 • 유독물질: Chất có độc
 • 음식물: Rác thải đồ ăn
 • 유래물질: Chất gây hại
 • 음식물 자원화: Tái xử dụng rác thải đồ ăn
 • 이물질: Chất lạ
 • 응결수: Nước ngưng  tụ
 • 일복토: Phục hồi đất giai đoạn đầu
 • 중간복토: Phục hồi đất giao đoạn giữa
 • 최종복토:: Phục hồi đất giai đoạn cuối
 • 입구: Khu tiếp nhận hàng
 • 자동선 별방법: Phương pháp phân loại tự động
 • 자원재생공사법: Luật tái sinh tài nguyên
 • 잔류물질: Dư lượng
 • 재활용: Tái sử dụng
 • 저장: Dự trữ
 • 재활용 가능자원: Tài nguyên có thể tái sử dụng
 • 전처리: Tiền xử lý
 • 조명: Bóng đèn chiếu sáng
 • 제소제: Chất tẩy rửa
 • 중금속: Kim loại nặng
 • 지적사항: Nước ngầm
 • 창고: Kho
 • 첨가제: Chất hoá học
 • 청소상태: Tình trạng vệ sinh
 • 최종저리: Xử lý lần cuối
 • 파쇠선별 시설: Thiết bị phân loại chất thải
 • 토양: Thổ nhưỡng
 • 페유리병: Dầu dưỡng
 • 페류: Chất thải
 • 폐기물: Nước thải
 • 폐비닐: Bao nilong đựng chất thải
 • 하차하다: Đổ
 • 항생: Kháng sinh
 • 회충: Côn trùng có hại
 • 회수하다: Thu hồi

 

 

 

 

 

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.