Câu 53 đề thi Toppik II là câu phân tích biểu đồ và là câu chiếm số điểm quan trọng. Thực chất có những cấu trúc và phương pháp làm bài dành cho câu này và bạn có thể tự tin đạt được số điểm tuyệt đối. Dưới đây là Những cấu trúc câu sử dụng cho câu 53 Topik II, cùng dayhoctienghan.edu.vn tìm hiểu nhé! 

 

1.Câu tiêu đề

(조사 기관)에서 ( 조사 대상)을/를 대상으로  N에 대한 설문조사를 실시하였다/ N에  대해 조사하였다

Cơ quan khảo sát… tiến hành khảo sát về việc …. với đối tượng…

2.Câu phân loại

N+ 에 따라/ 에 따르면 theo…

N+ 의 경우 trường hợp của..

N을/를 기준으로 나누면 A,B,C,…이다  nếu chia theo tiêu chuẩn N thì có A,B,C,…

A는 A1,A2,A3,…등으로 구성된다 A được cấu thành từ A1,A2,A3,…

다음으로 B이/가 있는데 B1,B2,B3…등이 이어 속한다 tiếp thep là B gồm có B1,B2,B3,

3.Phân tích tỉ lệ

N이/가  …%를 차지하다   N chiếm …%

N1이가 …%, N2이/가 …%를 나왔다    N1 chiếm …%, N2 chiếm …%

N이/가 …%로 가장 높게 나타났다/ 가장 높았다 N chiếm tỉ lệ cao nhất là …%

N이/가 …%로 그 뒤를 이었다 tiếp theo là N chiếm …%

…%가 증가한 것이다  sẽ tăng …%

N이/가 …%에 도달했다  N đạt …%

…%가 증가할/감소할 전망이다 có triển vọng sẽ tăng/giảm …%

4. Câu so sánh

N에 대해 A이/가  B에  비해 V는 것을 볼 수 있다  về vấn đề N có thể thấy rằng A so với B thì….

A와/과+ B이/가 …%로 동일하게 나타났다 cả A và B cùng chiếm …%

A으/는  B에 비해 증가하고 있다/감소하고 있다 A tăng/ giảm so với B

5.Đưa ra nguyên nhân

N의 원인은 다음과 같다 nguyên nhân của N như sau

이러한 결과가 나온 이유/원인은 …기 때문이다 nguyên nhân xuất hiện kết quả này là do…

N1의 원인으로  N2을/를 들 수 있다 có thể đưa ra N2 là nguyên nhân của N1

6.Câu kết luận

N을/를 통해 V다는 사실을 알 수 있다 thông qua N có thể biết được sự thật là…

N이/가 계속 증가하고 있다/감소하고 있다   N vẫn đang tiếp tục tăng/giảm

이러한 원인으로/ 이유로 인해 … 앞으로도    증가할/감소할 전망이다 bởi nguyên nhân này, N có triển vọng sẽ tăng/giảm trong tương lai   

Trên đây là những cấu trúc dành cho câu biểu đồ 53 Topik II. Chúc các bạn học tập thật tốt!

>>Xem thêm: Mẹo ứng phó đề thi Topik với từ vựng tiếng Hàn về cảm xúc

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.