Thời gian vấn đề được sử dụng hằng ngày để giao tiếp, nhưng khi học ngôn ngữ chúng ta lại dễ bỏ qua nó. Hãy cùng cùng Dạy học tiếng hàn Newsky xem lại những mẫu câu giao tiếp quen thuộc về thời gian trong tiếng Hàn nhé!

Những câu giao tiếp quen thuộc về Thời gian trong tiếng hàn

 

Cách nói thời gian trong tiếng Hàn

 • Giờ (시): số thuần Hàn
 • Phút (분): số Hán Hàn
 • Giây (초): số Hán Hàn
 • Tiếng (시간): số thuần Hàn
 • Giờ đúng: 시 정각; Giờ rưỡi: 시반; Giờ kém: 시 분 전
 • 오전, 오후, 낮, 밤: sáng, chiều, ngày, đêm
 • 새벽 (1~5h), 아침 (6~10h), 점심 (11~12h), 오후(13~17h), 저녁 (18~21h), (22~24h): sáng sớm, sáng, trưa, chiều, tối, đêm
 • 자정:  12 giờ đêm (밤 열두 시)
 • 정오: Chính ngọ, trưa. Mười hai giờ trưa. (낮 열두 시); 점심 12시, 오후 12시,
 • 정오: 12 giờ trưa, 12 giờ chiều, chính ngọ
 • 한낮:  Thời gian trước sau 12 giờ trưa, giữa ban ngày. (낮의 한가운데로, 낮 열두 시 전후인 때)
 • 한밤: nửa đêm, Đêm khuya. (깊은 밤)
 • Đồng hồ nhanh: 시계가 조금 빨라요.
 • Đồng hồ chậm: 시계가 조금 느려요.
 • 아직 안 됐다: chưa đến, gần
 • … 넘었다: Qua, hơn
 • … 남았다: Thời gian còn lại
 • …지났다: (thời gian) trôi qua

Mẫu câu về thời gian bằng tiếng Hàn

 1. 모임이 몇 시까지끝납니까? Họp đến mấy giờ vậy ạ?
 2. 11시 45분 // 12시 15분 전: 11:45 hoặc 12h kém 15 (열한시 사십분 // 열두시 십오분 전)
 3. 토의할 문제가 많아서 점심까지 끝날 수 있어요. Việc cần thảo luận hôm nay rất nhiều, có thể đến trưa luôn ạ.
 4. 10시에 약속이 있으니까 먼저 가야 합니다. 10h tôi có hẹn phải đi trước ạ. (열시)
 5. 안돼요, 토의할 일들이 당신과 연관이라서 기다려야 합니다. Không được ạ, việc cần bàn liên quan đến anh nên phải đợi ạ.
 6. 다음 주쯤은 어떻세요? Cỡ tuần sau thì sao ạ?
 7. 당분간 모든 회의를 zoom으로 할 거예요. Tạm thời chúng ta sẽ thực hiện mọi cuộc họp qua zoom nhé.
 8. 당분간은 잠시 보류해 둡시다. Tạm thời hoãn lại đi ạ.
 9. 당분간 그 일은 존이 맡아서 할서예요. Trước mắt John sẽ đảm nhiệm và làm việc đó.
 10. 당분간만 재택근무 할거예요. Tạm thời tôi sẽ làm việc tại nhà.
 11. Jack 이 다시 둘아올 때까지 당분간만 회의를 진행 줄 수 있어요? Tạm thời chúng ta ta có thể tiến hành cuộc họp cho đến khi Jack quay lại không?
 12. 추후에 다시 검토합시다. Hãy xem xét lại vào lần tới nhé!
 13. 회의는 다음에 하기로 했어요. Chúng tôi quyết định họp vào lần tới.
 14. Sue. 미안해요. 다음에 다시 얘기 하도록 해요. Sue, xin lỗi anh, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé.
 15. 급한 일이 아니기 때문에 다음에 의논해도 돼요. Không phải là việc gấp nên chúng ta thảo luận vào lần tới cũng được.
 16. 회의는 다음으로 미뤄졌어요. Cuộc họp đã bị dời lại vào hôm sau.
 17. 방금 나가셔서 금방은 돌아오시지 않을거예요. Ông ấy vừa đi nên sẽ không về liền đâu.
 18. 당장은 필요하지 않을 것 같아요. Tôi không nghĩ là tôi cần ngay đâu. Chắc không cần liền đâu.
 19. 그분은 돌아오실 건가요? Ông ấy có quay về ngay không?
 20. 아니요. 당장은 돌아오시지 않을거예요. Không. Ông ấy không về liền luôn đâu.
 21. 회의는 오시기 좀 전에 시작했어요. Cuộc họp đã bắt đầu không lâu trước khi anh tới. Trước đó một chút trước khi anh đến
 22. 제가 내일 오후쯤에 들려도 될까요? Tôi có thể ghé qua văn phòng bạn tầm chiều mai không?
 23. 지금 몇시입니까? Bây giờ là mấy giờ?
 24. 지금 거의 2시. Bây giờ gần 2h rồi (두 시),
 25. 10시 겠네. chắc hơn 10h
 26. 지금 12시 10분입니다. 12:10 ạ. (열 두시 십분, )
 27. 옷 가계은 몇시에 문을 열어요/ 닫아요? Mấy giờ tiệm quần áo mở/ đóng cửa?
 28. 9시반: 9:30 ạ (아홉 시 삼십 분 // 아홉 시반)
 29. 몇시에 공부하러 갈까요? Mấy giờ đi học?
 30. 7시 어 갈 거예요. 7h hơn đi ạ.
 31. 몇시에 수업을 끝납니까? Mấy giờ tan học?
 32. 12시15분 전 끝납니다. 12h kém 15  ạ.
 33. 2시 좀 안 돼서 도착했어요. Tôi đến lúc gần 2h
 34. 지금 가도 돼? Đi giờ này kịp không?
 35. 아직 10 시 안 됐어요. 조금만 긷다리세요. Chưa đến 10h, đợi chút xíu ạ
 36. 3시 좀 안 돼서 도착할 것 같아요. Tôi nghĩ tôi sẽ đến lúc gần 3h á
 37. 회의는 3 시 좀 넘어서 끝났어요. Cuộc họp đã xong lúc 3h hơn
 38. 벌써 10시 넘었어요: mới đó đã hơn 10 giờ rồi.
 39. 2시 좀 넘어서 도착했어요. Tôi đến lúc 2 giờ hơn
 40. 지금 3시인데 1 시간반 남았어요. Bây giờ mới 3 giờ, còn (lại) tiếng rưỡi nữa.
 41. 새해가 1시간 남았어요.  Còn 1 tiếng nữa là năm mới.
 42. 5분만 남았어요. Chỉ còn 5 phút thôi (lúc làm bài thi)
 43. 30분 지났는데 친구가 아직 안 왔어요. 30 phút trôi qua rôi rồi mà bạn tôi vẫn chưa đến.
 44. 그는 시간마다 담배 한 개비를 피워요. Ông ta mỗi 1 tiếng là hút 1 điếu thuốc
 45. 당신은 언제 왔어요? Anh đến lúc nào vậy?
 46. 왜 일찍 왔어요? Sao anh đến sớm thế?
 47. 벌써 12시 되었는데 미 아직 안 왔어? 12 giờ rồi My còn chưa về?
 48. 보통 10시반에 그녀는 집에 있었어. Bình thường 10 rưỡi là có nhà rồi.
 49. 2시간 후에 수업을 시작하니까 수퍼마켓에 구경 합시다. Còn 2 tiếng nữa vào học, đi dạo siêu thị một tí đi.
 50. 집에서 버스정류장까지 걸어서 얼마나 걸립니까? Từ nhà đến trạm xe buýt đi bộ mất bao lâu (thời gian)?
 51. 20분걸립니다. Mất khoảng 20 phút.
 52. 내일 오후에 좀 일찍 가는 것이 어때요? Mai đi sớm một tí được không?
 53. 좋아요, 내일은 일요일 때문에 시간이 많아요. Được, mai chủ nhật nhiều thời gian
 54. 시간을 잘못 봤어요! Tôi xem lộn giờ rồi.
 55. 시간이 빨리 지났어요. 설날이 가까워요. Thời gian qua nhanh thật, lại sắp tết rồi
 56. 맞아요, 1월 중순이 되었어요. Đúng vây, đã giữa tháng 1 rồi.
 57. 오늘 여기까지만 하고 다음에 마무리하는 게 어때요? Hôm nay dừng lại ở đây và hoàn thành buổi sau nhé?

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều trong việc nói đến thời gian bằng tiếng Hàn nhé!

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.