Hôm nay DayhoctiengHan.edu.vn xin được chia sẻ với các bạn một câu truyện cười ngắn: “Ông thương nhân bán khiên giáo”. Chúng ta cùng tham khảo và học tiếng Hàn qua truyện cười nhé!!

옛날에 시장에서 창과 방패를 파는 상인이 있었다. 상인은 사람들에게 큰 소리로 말했다.

(Ngày xưa, có một ông thương nhân bán khương và giáo ở chợ. Ông thương nhân rao thật lớn cho mọi người nghe)

“여러분! 여기 이 창을 사세요. 이 창은 아주 날카롭고 단단해서 무엇이든지 뚫을 수 있습니다.”

(“Mọi người ơi! Hãy mua cây giáo này đây. Cây giáo này rất bén và cứng nên bất kỳ cái gì nó cũng có thể đâm xuyên qua được đấy”)

그리고 조금 후에 다시 말했다. (Và sau một lúc ông thương nhân lại rao tiếp)

“이 방패를 사세요. 아주 단단하고 튼튼해서 세상에 이 방패를 뚫을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 이 방패는 무엇이든지 막을 수 있습니다.”

(“Mua khiên này đi. Nó rất chắc và cứng nên không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể đâm xuyên cái khiên này. Cái khiên này có thể cản được tất cả mọi thứ”)

이 이야기를 듣고 있던 한 남자가 상인에게 물었다.

(Một người đàn ông đã nghe ông thương nhân này rao và đến hỏi)

“참 이상하군요. 당신의 창은 무엇이든지 뚫을 수 있고, 당신의 방패는 무엇이든지 막을 수 있다고 했습니다. 그럼, 그 창으로 그 방패를 찌르면 어떻게 됩니까?”

(“Thật kỳ lạ. Cây giáo của ông có thể đâm bất cứ thứ gì và khiên của ông có thể cản bất kỳ cái gì. Vậy nếu đâm cái khiên đó bằng cây giáo đó thì sẽ như thế nào?)

그러자 상인은 아무 말도 하지 못했다.

( Ngay lúc đó, thương nhân không thể nói được điều gì nữa)

창: Cây giáo

방패: Cái khiên

상인: Thương nhân

날카롭: Bén

단단하다: Cứng, chắc

뚫다: Đâm vào/ đục, khoét vào

튼튼하다: Cứng, chắc

막다: Cản lại, chặn lại

이상하다: Kỳ lạ, khác thường

찌르다: Đâm vào

Đừng quên tham khảo các bài viết khác để có thể học tiếng Hàn một cách thú vị bạn nhé!

 

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.