Từ vựng tiếng hàn chủ đề mạng internet

175

Chủ đề từ vựng tiếng Hàn về INSTERNET

 1. 인터넷: Internet
 2. 와이파이: Wifi
 3. 블로그: Blog
 4. 찾아보다: Tìm kiếm
 5. 내려받기: Download, tải xuống
 6. 올려주기: Upload, tải lên
 7. 웹페이지: Trang web
 8. 홈페이지: Trang chủ
 9. 공해하다: Công khai
 10. 대그하다: Tab, gắn thẻ
 11. 플로필: Profile
 12. 뉴스피드: Newfeed, bảng tin
 13. 웹사이트: Website
 14. 소셜 미디어: Truyền thông xã hội
 15. 트위터: Twitter
 16. 인스타그램: Instagram
 17. 구글: Google
 18. 링크: Đường link
 19. 페이스북: Facebook
 20. 스팸: Spam
 21. 이미지: Hình ảnh
 22. 바이러스: Vi rút
 23. 웹문서: Bài viết trên web
 24. 동영상: Đoạn phim
 25. 댓글: Ý kiến cá nhân
 26. 메일: Email, thư điện tử
 27. 이메일 주소: Địa chỉ email
 28. 답 메일: Thư trả lời
 29. 보내기: Gửi
 30. 최소하다: Huỷ bỏ
 31. 이모티곤: Biểu tượng cảm xúc, emoticon
 32. 답글을 남기다: Để lại bình luận
 33. 올려주기: Đăng lên, tải lên
 34. 팔로워: Người theo dõi
 35. 팔로우: Theo dõi
 36. 채팅: Chatting, trò chuyện
 37. 제안하다: Đề nghị
 38. 신고하다: Tố cáo, báo cáo vi phạm
 39. 홍보하다: Quảng cáo
 40. 좋아하다: Thích
 41. 약관: Điều khoản
 42. 노트: Ghi chú
 43. 페이지: Trang
 44. 게시하다: Đăng bài viết, ảnh
 45. 보안: Bảo mật
 46. 라이브 방송: Live, phát trực tiếp
 47. 댓글: Comment, bình luận
 48. 전체 메일: Thư gửi cho nhiều người
 49. 전달하기: Chuyển tiếp
 50. 복사하다: Sao chép
 51. 잘라내기: Cắt
 52. 불러오기: Mở
 53. 글씨 크다: Cỡ chữ
 54. 삭제하기: Bỏ, xóa
 55. 오려두기: Cắt (văn bản)
 56. 되돌리기: Quay lại
 57. 글씨 모양: Phông chữ
 58. 저장하기: Lưu
 59. 백업: Sao lưu
 60. 불이기: Dán
 61. 인쇄하기: In
 62. 유선: Mạng hữu tuyến, có dây
 63. 무선: Mạng di động, không dây
 64. 가입: Đăng nhập
 65. 발행하다: Phát hành
 66. 업그레이드: Nâng cấp
 67. 설치하다: Lắp đặt
 68. 설정: Cài đặt
 69. 애플리케이: Ứng dụng
 70. 소프트웨어: Phần mềm
 71. 운영체제: Hệ điều hành
 72. 프로세서: Bộ vi sử lý CPU
 73. 메모리: Bộ nhớ 램: RAM
 74. 이동통신: Băng tần
 75. 데이터: Dữ liệu
 76. 네트워크: Mạng
 77. 통신사: Nhà cung cấp dịch vụ mạng
 78. 동기화: Đồng bộ
 79. 연결하다: Kết nối
 80. 나쁜 정보: Thông tin xấu
 81. 뉴스: Tin tức
 82. 인터넷 뱅킹: Ngân hàng trực tuyến
 83. 정보를 검색하다: Tìm kiếm thông tin
 84. 검색하다: Tìm kiếm
 85. 이메일을 보내다: Gửi email
 86. 블로그를 하다: Viết blog
 87. 채팅하다: Chat, nhắn tin
 88. 화상통화: Video call
 89. 인터넷 쇼핑을 하다: Mua sắm online
 90. 개인 정보: Thông tin cá nhân
 91. 부정확한 자료가 있다: Thông tin không xác thực
 92. 유해한 정보: Thông tin có hại.
Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.