금도끼 은도끼 “Rìu vàng rìu bạc”

옛날에 마음씨 착한 나무꾼이 나무를하고 있었어요.

Ngày xửa ngày xưa có chàng tiều phu tốt bụng đang đốn củi.

그런데 갑자기 손이미 끄러지면서 그만 도끼가 연못에 풍덩 빠지고말았어요.

Thế nhưng, đột nhiên tay bị trượt và chiếc rìu rơi xuống ao.

“아이고, 하나 밖에없는도끼가물에빠졌으니이를어쩌나.”

“Ôi, cái rìu duy nhất rơi xuống nước thì biết làm sao đây.”

그때 였어요.

Ngay lúc đó.

그때였어요. 연못 안에서 휘황찬란한 빛이 나더니, 산신령이 나타났어요.

Trong ao sen phát ra ánh sáng rực rỡ và thần núi xuất hiện.

“이도끼 네 것이냐?”

“Cái rìu này là của ngươi à?”

나무꾼이 자세히 보니, 그것은 번쩍번쩍 빛나는 금도끼 였어요.

Người tiều phu nhìn kỹ thì thấy đó là chiếc rìu vàng lấp lánh.

“제 도끼가 아닙니다.”

“Đây không phải là riều của con ạ.”

“그럼이 도끼가 네 것이냐?”

“Vậy thì cái rìu này của ngươi à?”

이번에 반짝반짝 윤이 나는은도 끼였어요.

Lần này, nó là một chiếc rìu bạc sáng bóng.

“그것도 아닙니다.”

“Cái này cũng không phải ạ.”

“제 도끼는 낡은 쇠도끼 입니다.”

“Rìu của con là chiếc rìu sắt cũ ạ.”

“허허! 참으로 정식한 청년이구나.”

“Ho Ho! Qủa là một cậu thanh niên chính trực.”

“상으로 이 도끼들을 모두 주마.”

Ta cho con tất cả rìu này như một phần thưởng.”

정직한 나무꾼은 금도끼와 은도끼, 자신 늙은 도끼까지 모두 받아 돌아왔어요.

Người tiều phu chính trực trở về với rìu vàng, rìu bạc và cả chiếc rìu cũ của mình.

이 소식을 들은 이웃집 욕심쟁이 나무꾼은 당장 연못으로 달려가지신의 쇠도끼를 던 졌어요.

Nghe được tin này, một người tiều phu tham lam nhà hàng xóm ngay lập tức chạy đến ao và ném rìu sắt của mình xuống ao.

그러자 연못 안에서 빛이나더니,산신령이 도끼를  들고나타났어요.

Sau đó, ánh sáng tỏa ra từ bên trong ao và thần núi cầm rìu xuất hiện.

“이 도끼네 것 이냐?”

“Rìu này là của nhà ngươi à?”

산신령이 들고 있는 도끼는 번쩍번쩍 한금도끼 였어요.

Chiếc rìu mà thần núi đang cầm là chiếc rìu vàng lấp lánh.

“예, 제도끼 입니다!”

“Vâng, là rìu của con ạ!”

그러자 산신령은 은도끼를 들고 물었어요.

Sau đó thần núi cầm rìu bạc và hỏi.

“이 도끼도 네 것이냐?”

“Cái rìu này cũng là của ngươi à?”

“예,예! 그것도 제도끼입죠.”

“Vâng,vâng. Đó cũng là rìu của con ạ.”

“이런 고얀녀석을 보았나!”

Xem xem kìa cái tên láo xước như này.

“남의 도끼탐 내나다니!”

Sao ngươi dám tham rìu của người khác!

너 같은 욕심쟁이에게는 도끼 하나도 줄 수 없다!”

Kẻ tham lam như ngươi dù chỉ một cái rìu ta cũng không thể cho.

욕심쟁이 나무꾼은 결국 자신의 도끼만  잃고 빈손의로 집에돌아갔답니다.

Cuối cùng, người tiều phu tham lam chỉ đánh mất rìu của mình và trở về nhà tay không.

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.