피동사 là động từ bị động là loại động từ biểu hiện chủ ngữ của câu không thực hiện hành động mà bị tác động bởi một người khác hoặc đối tượng nào khác. Trong một câu, chủ thể thực hiện hành động trong khi đó câu bị động chủ thể nhận hành động.

피동사 이/히/리/기 : bị, được

Loại động từ bị động ( thường là gốc động từ có patchim )

섞다 trộn 섞이다 được trộn lẫn 걸다 gọi điện thoại, treo, móc 걸리다 được gọi điện thoại, được treo, được móc
쓰다 viết, sử dụng 쓰이다 được viết, được sử dụng 듣다 nghe 들리다 được nghe
보다 thấy 보이다 nhìn thấy 물다 dồn, đuổi bắt 물리다 bị dồn, bị ép, bị đuổi theo
놓다 đặt 눟이다 được/ bị đặt 열다 mở 열리다 được mở
쌓다 chất chồng 쌓이다 được/ bị chất chồng 팔다 bán 팔리다 được bán
바꾸다 đổi 바뀌다 bị( được ) đổi 풀다 tháo, gỡ 풀리다 được tháo gỡ

Ví dụ 1:

교실이 어두워서 칠판 글씨가 안 보여요 (Lớp học tối nên không nhìn thấy chữ trên bảng)

Ví dụ 2:

가: 텔레비전 화면이 계속 흔들리는데 어떻게 하지요? (Màn hình tivi liên tục bị rung tớ phải làm thế nào đây?)

나: 그럼 수리 센터에 전화해서 상담해 보세요. (Vậy thì gọi đến trung tâm sửa chữa rồi trao đổi xem).

Ví dụ 3:

가: 히엔씨의 휴대전화 번호가 바뀌었는데 몇 번인지 아세요? (Số điện thoại của Hiền bị đổi rồi, cậu biết là số nào không?)

나: 저도 요즘 연락을 안 해 봐서 바뀐 번호는 몰라요. (Tớ dạo gần đây cũng không liên lạc nên không biết số điện thoại đã bị đổi).

Loại động từ bị động ( thường có gốc động từ có patchim ㄱ, ㅂ )

감다 gội 감기다 được gội 먹다 ăn 먹히다 bị ăn thịt
씻다 rửa 씻기다 được rửa 밟다 giẫm 밟히다 bị giẫm đạp
안다 ôm 안기다 được ôm 읽다 đọc 읽히다 được đọc
쫓다 đuổi đi, đuổi theo 쫓기다 bị đuổi, bị theo đuổi 잡다 bắt 잡히다 bị bắt
찣다 xé, làm rách 찢기다 bị xé, bị rách 접다 gấp, xếp 접히다 được gấp lại, được xếp

Động từ kết thúc với ㄱ/ㄷ/ㅂ다 thì chuyển thành ㄱ/ㄷ/ㅂ히다

Động từ kết thúc với ㄴ/ㅁ/ㅅ/ㅊ다 thì thêm và chuyển thành ㄴ/ㅁ/ㅅ/ㅊ기다

Ví dụ 1:

문이 고장 나서 안 닫혀요 (Cửa bị hỏng nên không đóng lại được).

Ví dụ 2:

학교 공부 때문에 스트레스가 많이 쌓여요 (Vì việc học ở trường nên bị chồng chất căng thẳng).

Xem thêm: Ăn chắc 2 điểm trong câu 21 của đề thi topik với thành ngữ – quán dụng ngữ thông dụng nhất.

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.