황금 할을 낳는 거위 – Ngỗng đẻ trứng vàng

시골 마음, 가난한 농부 에게 거위 한 마리가 생겼어요.

Ở một ngôi làng vùng quê nọ, người nông dân nghèo khổ bỗng xuất hiện một con ngỗng.

거위신기하게도 날마다 황금 알을 한 개씩 낳았지요.

Chú ngỗng thần kì đến nỗi mỗi ngày đều sinh ra một quá trứng vàng.

“아이고, 이알은 황금 아닌가?”

“Âygu, đây chính là quả trứng vàng sao?”

“야후,… 경사 났네! 경사 났네! 으하하하”

“Yahu,..có tin mừng này!có tin mừng này!hahaha”

가난했던 농부는 황금 알을 내다 팔아 부자가 되였어요.

Người nông nghèo khổ đã đem quả trứng vàng đi bán và đã trở thành một người giàu có.

“거위야, 많이 먹고 황금 알을 쑥쑥 낳아라.”

“Ngỗng à hãy ăn thật nhiều và đẻ thật nhiều trứng vàng nhé.”

그러던 어느 날, 부자가 된 농부는 더 큰 부자가 되고 싶은 욕심이 생겼어요.

Vào một ngày nọ, người nông dân đã trở thành một người giàu có nhưng bỗng nảy sinh lòng ham muốn giàu hơn nữa.

“매일 황금 알을 한 개만 낳을 게뭐람?”

“Mỗi ngày chỉ đẻ được một quả trứng thôi ư”

“이래서 언제 큰 부자가 되 겠어?”

“Như thế thì khi nào mới trở thành đại gia được?”

“한 꺼번에 여려 개를 얻을 수 있는 방법이 없을까?”

‘Không có cách nào để một lúc đẻ được nhiều trứng ư”

농부는 더 큰 부자가 되고 싶은 용심에 눈이 어두위졌어요.

Người nông dân đã bị mờ mắt trước lòng lam muốn trở thành đại gia giàu có của mình.

“옳지! 거위 배 속에는 황금 알이 가득 들어 있는 게 분명해.”

“Đúng rồi! Ở bên trong bụng của con ngỗng kia chắc chắn là đang đầy ắp một bụng trứng vàng.”

“거위를 잡아서 황금 알을 모두 깨내야겠어!”

“Phải bắt con ngỗng rồi lấy hết tất cả trứng ra mới được.”

농부는 거위를 잡아다가 배를 갈았어요.

Người nông dân đã bắt con ngỗng và mổ bụng của nó ra.

하지만, 거위 배 속에는 황금 알은 거녕 아무 것도 없었어요.

Nhưng mà, ở bên trong bụng cuả chú ngỗng lại không có lấy một quả trứng vàng nào cả.

“아이고, 황금 알을 한꺼번에 얻으려다, 이전한 재도 못 얻게 돼 버렸네.”

“Aigu, ta không thu được một quả trứng nào sao, kể từ giờ ta cũng không thể thu được quả trứng nào nữa.”

그제야 농부는 눈물을 흘리후회했어요.

Đến lúc đó người nông dân mới vừa khóc vừa hối hận.

하지만 이미 거위는 죽고 난 뒤였납니다.

Nhưng chú ngỗng đã chết và câu chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Những từ vựng ở trong truyện

거위: con ngỗng

신기하다: thần kì, diệu kì

황금: vàng, hoàng kim

방법: phương pháp

용심: ghen tị

어둡다: sẫm, tối

분명하다: rõ ràng, rành mạch

눈물을 흘리다: khóc, chảy nước mắt

후회하다: hối hận

Tự tin thành thạo tiếng Hàn với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

BẠN CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

Vui lòng nhập thông tin dưới đây để được Tư Vấn & Hỗ trợ miễn phí về các Khóa học Tiếng Hàn cùng nhiều chương trình Ưu Đãi hấp dẫn dành cho bạn.